Prevenciós programjaink

pályázat

Programjaink helyszínét és időpontját a honlapunkon, illetve Facebook oldalunkon tesszük mindig közzé.

A járás lakosai térítésmentesen vehetik igénybe a nyújtott szolgáltatásokat és vehetnek részt rendezvényeinken a projekt időszaka alatt.

Programterveink

Az egészségfejlesztési programtervünk szerinti konkrét tevékenységek:

EFI iroda felépítése

Az EFI egészségfejlesztési iroda működési, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, az iroda működési feltételeinek kialakítása

Partnerségi megállapodások

Partnerségi együttműködések kialakítása egészségfejlesztési-, népegészségügyi-, egészségügyi-, szociális-, és egyéb releváns intézménnyel, szervezettel.

Egészségfejlesztés, szűrések

Az alapellátás egészségfejlesztési szerepének erősítése, szűrési tevékenységének támogatása.

Helyi kapcsolatok fejlesztése

Az egészségügyi ellátórendszer helyi kapcsolatainak fejlesztése, egészségfejlesztéssel összefüggő feladataik összehangolása, koordinálása

Új programok, szolgáltatások

A már létező és működő struktúrákra támaszkodó járási egészségfejlesztési programok kínálatának növelése, új szolgáltatások bevezetése

Önkormányzati, civil összefogás

A járás településeinek, önkormányzatainak, civiljeinek minél szélesebb körű bevonása, összefogása, mozgósítása.

Kapcsolattartás, együttműködés

Kapcsolattartás és szakmai együttműködés a szakmai irányításért felelős országos intézettel.

Scroll to Top