A projekt bemutatása

pályázat

EFI Monori Járás Egészségfejlesztési Iroda Monorierdő Központtal

Az EFI egy európai uniós projekt, amely a Monori Járás lakosainak egészsége érdekében jött létre Monorierdőn.
Az EFI-csapat tagjai: orvosok, ápolók, gyógytornászok, dietetikusok és mentálhigiénés szakemberek. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk az egészség megőrzése érdekében, illetve már meglévő betegség esetén is.

A lakosság részt vehet csoportos és egyéni foglalkozásokon, melyek ingyenesek és korosztálytól függetlenek! A honlapunkon meg fogjuk osztani az időpontokat és eseményeket.

Keressen minket bizalommal, ha szeretne tenni egészsége érdekében!

Pályázatunk: Monori Járás Egészségfejlesztési Iroda Monorierdő Központtal

Monorierdő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be  Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése c. felhívásra a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős helyettes Államtitkárságához.

A pályázat kódszáma: VEKOP-7.2.2-17-2017-00014

A projektünk 2018.10.01-2020.09.30. időszakra terjed, azaz 24 hónapos. a megvalósítása további 36 hónap.

A projekt bemutatása:

A monori járásban jelenleg nincs Egészségfejlesztési Iroda (EFI) és a mentális egészséggel kapcsolatos elérhető szolgáltatások is korlátozottak, pedig a járás egészségügyi-, megbetegedési-, egészségi állapotára vonatkozó mutatói, valamint az országos lefedettségű népegészségügyi hálózat kialakítása indokolja a járásban Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozását.  

A monori járás lakósság száma 64.227 fő és 12 település alkotja: Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza,  Pánd, Péteri, Pilis, Vasad. A járás központja Monor, de az EFI létrehozását a monori járásban nem a járás székhelyére, hanem Monorierdőre terveztük az új egészségház mellé.

 

Az EFI célja, a monori járás helyi egészségfejlesztési-, népegészségügyi-, mentális kapacitásainak fejlesztése, összehangolása az országos népegészségügyi fejlesztéssel. Továbbá célunk összekötő kapoccsá válni a járásban működő egészségügyi alapellátás (háziorv, védőnő, gondozási központ), a járóbeteg szakellátás (szakrendelő) és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között. Aktív részvétel az országos egészségfejlesztési-, és mentális egészségfejlesztési hálózat létrehozásban, annak tovább fejlesztésében.

 

A monori járási EFI projektgazdája Monorierdő Község Önkormányzata, aki egészségházat épít 2018-ban. Nagy figyelmet fordít és elkötelezett a betegségek megelőzésére, a primer, secunder és tercier prevenció vonatkozásában is, a lakosság egészségfejlesztése céljából. Az EFI feladata az egészség, mint érték közvetítése, továbbá a személyes hozzáállás javítása az egészség megőrzése, fenntartása céljából.

 

Erőssége a projektnek, hogy sok éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket sikerült megnyernünk szakmai munkatársnak. A lelki egészségfunkciókkal kibővített EFI feladatokat 7 fő munkatárs látja el a megvalósítás 24 hónapja során. Az iroda szakmai vezetője háziorvos, klinikai onkológus, szülész-nőgyógyász végzettségű orvos, valamint az ő munkáját segíti irodavezetőként egy körzeti ápoló. A további EFI-munkatársak dietetikus, gyógytornász, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiéniás végzettséggel rendelkeznek. A projekt költségvetése megalapozott és pénzügyileg stabil, amit jelentősen befolyásol, hogy a kiválasztott szakemberek munkaidöjükön belül számos előírt szakmai feladatot fognak elvégezni, ezáltal alacsonyabb a kiszervezett egészségügyi szolgáltatások aránya.

 

A projektünk 2018.10.01-2020.09.30. időszakra terjed, azaz 24 hónapos, a megvalósítása további 36 hónap. 1-3 hónap az EFI kialakítása, szakember gárdájának, működési feltételeinek megteremtése, 3-ik hónappal fokozatosan beindulnak és a megvalósítás során folyamatosan zajlanak a tervezett programok, aktivitások.

 

Az egészségfejlesztési programtervünk szerinti konkrét tevékenységek:

 1. Az EFI egészségfejlesztési iroda működési, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, az iroda működési feltételeinek kialakítása
 2. Partnerségi együttműködések kialakítása egészségfejlesztési-, népegészségügyi-, egészségügyi-, szociális-, és egyéb releváns intézménnyel, szervezettel.
 3. Az alapellátás egészségfejlesztési szerepének erősítése, szűrési tevékenységének támogatása.
 4. Az egészségügyi ellátórendszer helyi kapcsolatainak fejlesztése, egészségfejlesztéssel összefüggő feladataik összehangolása, koordinálása
 5. A már létező és működő struktúrákra támaszkodó járási egészségfejlesztési programok kínálatának növelése, új szolgáltatások bevezetése, elsősorban az alábbi területeken:
  1. rendszeres, életvitelszintű testmozgást ösztönző közösségi aktivitások támogatása
  2. rendszeres, életvitelszintű egészséges táplálkozást ösztönző közösségi aktivitások támogatása
  3. a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítását célzó szolgáltatások, programok támogatása
  4. együttműködés szív-érrendszeri-, és cukorbeteg klubokkal
  5. idősek közösségben tartásának, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzésének, fejlesztése
  6. teljes körű iskolai egészségfejlesztés, munkahelyi egészségfejlesztés, közösségek, önsegítő csoportok aktivitásának támogatása
  7. a mentális egészség javítását célzó szolgáltatások fejlesztése rendszeres tanácsadással
  8. depresszió- és öngyilkosság megelőzés helyi kapacitásainak fejlesztése
 6. A járás településeinek, önkormányzatainak, civiljeinek minél szélesebb körű bevonása, összefogása, mozgósítása.
 7. Kapcsolattartás és szakmai együttműködés a szakmai irányításért felelős országos intézettel.

Az EFI tevékenysége során létrejövő eredmények tekintetében az egyik alapvető tény, hogy megalakul a monori járás egészségfejlesztési, népegészségügyi bázisa, központja Monorierdőn.

Az EFI az országos egészségfejlesztési hálózat részeként fejleszti mentális egészségfejlesztési humán-, és szakmai kapacitásait, részévé válik a népegészségügyi rendszernek. Az egészséggel kapcsolatos helyi döntések előkészítésében, meghozatalában érintettek fogékonyabbá válnak az egészséggel kapcsolatos problémák iránt, az egészség szempontjainak figyelembe vétele fokozatosan megjelenik a helyi-, járási közpolitikában, döntésekben, jogszabályalkotásban.

Az alapellátás valódi prevenciós funkciót tölthet be a rendszerszerűen végzett tanácsadásokon, életmódváltó programokon, azok nyomon követésén, szűréseken keresztül.

A lelki egészséget támogató, lelki problémákat megelőző-, időben kiszűrő, megfelelően kezelő-, depresszió-, alkoholizmus és öngyilkosság megelőzés helyi programjain keresztül a lakosság széles körének lehetőséget biztosít a mentális jóllét, egészség, megújulás legmagasabb szintjének eléréséhez.

Scroll to Top